Rohkeasti juurille -rohkeasti tulevaisuuteen

Tuomiorovasti Matti Salomäki
on valittu 23.11.2021 Lapuan hiippakunnan uudeksi piispaksi.

Syksyllä 2018 vietimme seurakunnassa 50-vuotispäiviäni. Tervehdyspuheessaan piispa lainasi Joosuan kirjan sanoja: "Muista, että olen sanonut sinulle: ’Ole rohkea ja luja, älä pelkää äläkä lannistu. Herra, sinun Jumalasi, on sinun kanssasi kaikilla teilläsi." (Joos 1:9) Yllättäen myös toinen juhlien puhuja oli päätynyt käyttämään puheessaan samaa raamatunkohtaa. Mutta ei tässä vielä kaikki: myös kolmas puhuja oli edellisistä tietämättä ottanut puheen johdannoksi juuri saman kohdan! Aivan ilmeisesti tämä oli tarkoitettu rohkaisuksi niin itselleni kuin läsnä olevalle seurakunnalle.  
 
Piispanvaalin tunnus ”Rohkeasti!” haastaa myös rohkeuteen. Vaikka uskonnon tila on kapeutumassa ja perinteisiä opetuksia haastetaan, saamme olla rohkeasti kristittyjä ja täyttää sitä tehtävää, joka meille on annettu. Kristus on horjumaton perusta ja hänen lupauksensa kantavat kirkkaaseen tulevaisuuteen. 
  
Jeesuksen tehtäväksianto on yhä voimassa: ”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti”. Kaiken perusta on Kristuksen sovitustyö. Kristityt on lähetetty viemään sanomaa hänestä sekä kastamaan ja opettamaan. Lähetyskäskyyn kuuluu myös kehotus noudattaa kaikkea, mitä hän on käskenyt meidän noudattaa. Kirkon olemukseen ja tehtävään kuuluu näin tietyn perinnön ja opetuksen säilyttäminen ja toisaalta uudistuminen ja muuttuminen Jumalan tahdon mukaisesti, kuten Roomalaiskirjeen 12 luvussa todetaan: 
   

”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä”.