Tilannekuva

Kirkko elää nyt suuren murroksen keskellä. Kirkosta eroamisten määrä on jatkunut suurena meillä niin kuin monissa länsimaissa. Henkisyys eri muotoineen on monelle nuoren sukupolven edustajalle tutumpaa kuin kirkon opetukset. Yhtenäiskulttuuri on murtunut, eikä kirkkoon kuuluminen tai jumalanpalveluksiin osallistuminen ole enää automaatio. Kristillisen opetuksen tunteminen on heikentynyt. Yhä useampi perhe jättää lapsensa kastamatta. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset eli niin sanotut y- ja z-sukupolvi eli vuosituhannen molemmin puolin syntyneet ovat heikosti sitoutuneita kirkkoon. Toisaalta perusseurakuntatyössä nuo tutkimuksen esiin tuomat ja median usein esiin nostamat haasteet eivät tule niin lähelle. Monille seurakunta on edelleen monella tavalla tärkeä yhteisö ja perustyössä eri ikäisiä seurakuntalaisia tavoitetaan edelleen tuhatmäärin. 

Kirkko samoin kuin hiippakuntamme seurakunnat elävät muutoksen keskellä, joita aiheuttavat muun muassa talouden kiristyminen ja jäsenistön vieraantuminen kirkon sanomasta. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja koronan aikana ongelmat ovat monissa tapauksissa kärjistyneet. Myös yksinäisyydestä kärsii suuri määrä suomalaisia, pandemia-aika on lisännyt ongelmaa.  

Lähetystyön suunta on muuttunut. Länsimaihin tulee lähetystyöntekijöitä alueilta, joissa ei ennen evankeliumia tunnettu. Kirkko kasvaa voimakkaasti Afrikassa ja Aasiassa. Lähetyksen suunta on nyt kaikkialta kaikkialle, toisin kuin aikaisemmin. 

Kristittyjä vainotaan edelleen ympäri maailmaa. Vainoa joutuu kokemaan arviolta 100 miljoonaa kristittyä vuosittain. Kristittyjen asema on erityisen hankala monissa islamilaisissa ja hindulaisissa yhteiskunnissa. Kristuksen kirkko on kuin ruumis, jos yksi jäsen kärsii, myös koko ruumis kärsii. Meidän tehtävämme on auttaa ja muistaa kärsiviä sisaria ja veljiä. 

Kunakin aikana kirkolla on ollut omat haasteensa ja vaikeutensa. Tällä hetkellä meidän on vastattava näihin esiin nousseisiin haasteisiin. Jeesuksen antama tehtävä velvoittaa meitä jatkamaan työtä rohkeasti. Jumalalle on kaikki mahdollista silloinkin, kun omat silmämme näkevät ympärillä vain tappiota ja uhkaa. Käynnissä oleva suuri muutos on samalla suuri mahdollisuus kirkolle keskittyä siihen, mikä on sen varsinainen tehtävä sekä miettiä uusia tapoja välittää sanomaa sanoin ja teoin eteenpäin tämän ajan keskellä.