Piispa

Piispa on ennen kaikkea hengellinen johtaja. Hänen tulee johtaa ihmisiä vanhaa sanontaa käyttäen:

”Kohti keskusta, kohti ristiä, kohti Kristusta!”Piispan tehtävänä on myös johtaa hiippakuntansa hallintoa ja toimintaa sekä tukea pappeja heidän työssään. Tehtävät on lueteltu tarkemmin kirkkojärjestyksen luvussa 18 ja ne ovat seuraavat:

1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa; 
2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan; 
3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet; 
4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti; 
5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä; 
6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä 
7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat. 

Kirkosta vieraantumisesta huolimatta kaipuu hengellisyyteen tai henkisyyteen ei ole sammunut. Koen, että kirkolla on annettavaa myös tämän ajan ihmisille. Kirkon tulee jatkuvasti etsiä uusia kanavia ja toiminnan tapoja, jotta se voi tavoittaa suomalaisia. Koronapandemia nopeutti kirkon digiloikkaa ja seurakunnat ideoivat monenlaisia uusia toimintamuotoja. Tämä haastaa kokeilemaan uusia tapoja monella kirkon työalalla myös pandemian helpottaessa. Piispana rohkaisisin etsimään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin Raamatun sanomasta ja käyttämään rohkeasti yhä uusia keinoja tämän sanoman välittämiseen.  

Jumalanpalvelus on kirkon elämän keskus, vaikka se ei enää tavoitakaan seurakuntalaisia entisessä määrin. Jumalanpalvelukseen on voitava tulla kuin potilas sairaalaan, vain olemaan armohoidossa ja saamaan ravintoa. Yhä useampi kaipaa kuitenkin myös mahdollisuutta olla itse toteuttamassa jumalanpalvelusta erilaisten palvelutehtävien ja armolahjojen kautta. Parhaimmillaan jumalanpalveluksesta muotoutuukin yhteisö, jossa jokaisella on vastuunsa ja tehtävänsä, jokainen on sekä antamassa että saamassa. Monissa jumalanpalveluksen tehtävissä voi toimia muukin kuin pappi eli seurakuntalaiset lahjojensa mukaan. Näin jumalanpalveluksesta muotoutuu koko seurakunnan juhla eikä se ole kuin esitys, jossa työntekijät ovat näyttelijöitä ja seurakunta yleisö. Toisaalta monia puhuttelee enemmin muunlainen hartauselämä kuin ”kaavamainen” jumalanpalvelus. Sekin on syytä tiedostaa. 

Piispantarkastus on yksi tärkeä piispan ja seurakunnan kohtaaminen. Se on kehittynyt aikaisempien aikojen pelottavasta ”tarkastuksesta” rakentavan yhteistyöneuvottelun suuntaan. Mielestäni tuo kehitys on hyvä. Haluaisin itse olla myös rohkaisemassa seurakuntien työntekijöitä heidän vaativassa tehtävässään. Mielellään lisäisin piispantarkastuksiin myös jonkin liikunnallisen elementin sekä luontokohteeseen tutustumisen tuoden näin esiin kirkon vastuuta luomakunnasta ja terveistä elämäntavoista. 

Lapuan hiippakunnan historia alkaa vuodesta 1956. Jo sitä ennen käytiin värikäs keskustelu hiippakunnan tuomiokapitulin sijaintipaikasta. Tuomiokapituli päädyttiin perustamaan Lapualle. Sittemmin toimistoja on avattu myös hiippakunnan eteläosaan Jyväskylään sekä Seinäjoelle. Kuortaneella sijaitsee tärkeä hiippakuntakeskus, Haapaniemi.  Itse asuisin piispana hiippakunnan tuomiokirkkoseurakunnassa Lapualla.  

Yhteiskunnan digitalisoitumisen myötä hiippakunnan toimistojen sijainnilla ja lukumäärällä on entistä vähemmin merkitystä. Usein toimisto on siellä, missä työntekijä avaa tietokoneensa, on se sitten kotona tai junassa tai jonkin seurakunnan tiloissa. 

On tärkeää, että hiippakunta työntekijöineen ja palveluineen on lähellä seurakuntia. Tuomiokapitulin istuntoja pidetään tällä hetkellä pääosin Lapualla ja joskus muissa tuomiokapitulin toimistoissa. Mielestäni tuomiokapituli voisi välillä jalkaantua pitämään istuntoaan myös muualle, esimerkiksi Vaasaan, joka on kolmas suuri seurakunta hiippakunnassa. Jyväskylässä piispan on hyvä olla tavattavissa säännöllisesti. Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa muodostavat hiippakunnan tasaveroisen kokonaisuuden, jota tahdon palvella, mikäli tulen valituksi piispaksi.

Nämä edellä mainitut paikkakunnat ovat tärkeitä ja tuttuja eri elämänvaiheista. Lapua on syntymäpitäjäni ja Seinäjoki naapurina tuttu jo lapsesta saakka. Nykyisen Vaasan alueella eli Vähässäkyrössä olen elänyt viisi vuotta lapsuudestani. Jyväskylässä vierailen säännöllisesti lapseni perheen luona. 

Edellä luetellut piispan tehtävät ja alla oleva piispan lupaus muodostavat selkärangan piispan tehtävänkentälle. Erityisesti niissä korostuu Jumalan sanassa ja evankelisluterilaisessa tunnustuksessa ja kirkon järjestyksessä pysyminen sekä yhteyden vaaliminen. 

Piispa antaa vihittäessä seuraavan lupauksen: 

Minä N.N. lupaan kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä, toimittaessani N:n hiippakunnassa piispan virkaa, jonka nyt olen valmis ottamaan vastaan, tahdon pysyä Jumalan pyhässä, puhtaassa sanassa ja siihen perustuvassa evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksessa. Tahdon myös tehdä parhaani, että kaikki muutkin, sekä sananpalvelijat että sanankuulijat hiippakunnassani niissä pysyisivät ja niiden mukaan eläisivät. Niin tehdessäni tahdon asettaa itselleni ohjeeksi Pyhän Raamatun opetukset oikean seurakunnan kaitsijan virasta ja velvollisuuksista. Tahdon huolehtia siitä, että minulle uskotussa hiippakunnassa Jumalan sanaa puhtaasti julistetaan ja sakramentteja oikein Kristuksen asetuksen mukaisesti jaetaan. Tahdon vihkiä ja asettaa virkaan pappeja, jotka havaitaan siihen kelvollisiksi. Tahdon myös edistää maan rauhaa sekä kuuliaisuutta laillista esivaltaa kohtaan, noudattaa kaikessa kirkon lakia ja järjestystä ja vakavasti kehottaa ja velvoittaa hiippakunnan pappeja samoin tekemään. Kaiken tämän minä tahdon rehellisesti tehdä, niin että voin siitä vastata Jumalan ja ihmisten edessä. Tähän auttakoon minua Jumala. 

Lapuan hiippakunnan piispanvaalin aikataulu on seuraava:  

  • 17.8. Ehdokasasettelu päättyy. 
  • 6.9. Ehdokkaiden esittelyvideot julkaistaan hiippakunnan YouTube-kanavalla
  • 22.9. Piispanvaali-Lehtinen julkaistaan. 
  • 28.9. klo 18 Vaalikeskustelu Jyväskylässä Kuokkalan kirkossa, juontaja viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, Kirkon viestintä. Keskustelu välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. 
  • 4.10. Ehdokkaiden hartausvideot julkaistaan hiippakunnan YouTube-kanavalla
  • 12.10. klo 18 Vaalikeskustelu Mustasaaren kirkossa, juontaja viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, Kirkon viestintä. Keskustelu välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. 
  • 18.10. Ehdokkaiden videot, joilla he vastaavat kirkkokansan kysymyksiin, julkaistaan hiippakunnan YouTube-kanavalla
  • 2.11. Vaalipäivä: vaalikokoukset rovastikunnittain klo 13. 
  • 16.11. klo 18 Mahdollinen toisen kierroksen vaalikeskustelu Lapualla, juontaja viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, Kirkon viestintä. Keskustelu välitetään suoratoistona hiippakunnan sosiaalisessa mediassa. 
  • 23.11. Mahdollinen toisen kierroksen vaalipäivä: vaalikokoukset rovastikunnittain klo 13.