Synnyin Lapualla ison perheen kolmanneksi nuorimpana lapsena syksyllä 1968. Isäni toimi silloin seurakunnan nuorisonohjaajana ja äiti peruskoulun luokanopettajana. Kotimme oli seurakuntatalo Lapuan tuomiokirkon vieressä, joten monenlainen seurakunnan toiminta ja henkilöstö tuli tutuksi jo lapsena. Kodissamme vaikutti vahvasti herännäisyys jo sukupolvien takaa, vaikka toki monet muutkin herätysliikkeet ja järjestöt tulivat tutuiksi. Isäni valmistuttua papiksi muutimme Laihialle, Vähäänkyröön ja Isoonkyröön, josta kirjoitin ylioppilaaksi ja lähdin omalle elämänpolulleni. 

Olin kuullut jo lapsena sukulaisten ennusteluja pappisurasta. Vielä lukion jälkeen ajatus papin tehtävistä tuntui itselleni kuitenkin vieraalta. Sain jossain vaiheessa postikortin, jonka raamatunlause tuntui tulevan kohti: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa” (Lk 10). Koin sen Jumalan kutsuna työhön. Pääsin opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan Helsinkiin syksyllä 1990 ja valmistuin teologian maisteriksi syksyllä 1993. 

Ensimmäinen työpaikka avautui Pohjois-Savosta, Pielavedeltä. Sain pappisvihkimyksen maaliskuussa 1994 Kuopiossa, kun piispa Matti Sihvonen vihki minut pappisvirkaan. Väkimäärältään voimakkaasta pienenevä seurakunta tarjosi niin kappalaisen kuin kirkkoherran työn näkökulmasta hyvän näköalan paitsi monipuoliseen seurakuntatyöhön myös siihen, miten resurssien vähetessä joudutaan tekemään isoja ratkaisuja henkilöstön kanssa ja etsimään yhteistyön suuntia. 

Pielavedellä ollessa tulin valituksi Kuopion hiippakunnan hiippakuntavaltuuston jäseneksi. Seurakuntamme kävi läpi yhdistymisneuvottelut naapuriseurakuntien kanssa ja päädyimme perustamaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän. Ehdin toimia väliaikaisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana ennen kuin vakituinen organisaatio saatiin pyörimään. 

Keväällä 2012 sain tiedon entisen kotipaikkakunnan kirkkoherran eli tuomiorovastin viran avautumisesta. Olimme silloin tällöin miettineet paluuta synnyinseuduille ja nyt tilaisuus aukeni. Minut valittiin tuomiorovastin virkaan. Tehtävän kautta avautui entistä laajempi näkemys ja vastuu kirkon hiippakunnalliseen ulottuvuuteen. Tuomiorovastina toimin tuomiokapitulin kollegion jäsenenä ja varapuheenjohtajana ja piispan ollessa estynyt hänen sijaisenaan (Kirkkolaki 18:2). Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa olemme käyneet läpi muun muassa isoja korjausrakennushankkeita sekä strategia- ja ympäristödiplomiprosessin. Seurakunnan toimintaa leimaa sitoutuneet työntekijät, seurakuntalaisten aktiivisuus, monet herätysliikkeet sekä osaavat luottamushenkilöt.

Olen toiminut tähän mennessä esimiestehtävissä paikallisseurakunnassa 18 vuotta ja tuomiokapitulin kollegion jäsenenä ja varapuheenjohtajana yhdeksän vuotta. Sen kautta johtamistyö iloineen ja haasteineen on tullut tutuksi ja Lapuan hiippakunnan seurakunnista ja niiden haasteista on muotoutunut varsin kattava kokonaiskuva. Työntekijät ovat luonnehtineet minua muun muassa seuraavanlaisin termein: luotettava ja vakaa, viisas, ahkera, aina aikaa pysähtyä työntekijöiden äärelle, reilu johtaja, tilaa antava, huumorintajuinen, kannustava.

Olen jäsenenä kirkolliskokouksessa toista kautta. Ensimmäisellä kaudella toimin käsikirjakomitean jäsenenä ja tällä hetkellä olen tulevaisuuskomitean jäsen, jonka näen erinomaisena näköalapaikkana ja keskustelufoorumina kirkon tulevaisuutta ajatellen.  

Työn ja luottamustehtävien vastapainona virkistäydyn perheen ja harrastusten parissa. Puolisoni toimii tällä hetkellä varhaiskasvatuksen erityisopettajana Lapuan kaupungissa. Meillä on neljä lasta ja kaksi lastenlasta. Omakotitalo vaatii monenlaista huolenpitoa ja nikkaroinkin mielellään kaikenlaista. Urheilu eri muodoissaan on minulle tärkeää. Harrastan kuntourheilua monipuolisesti, juoksua, hiihtoa, pyöräilyä, kuntosalia jne. Olen juossut useita maratoneja ja osallistunut pitkän matkan hiihtoihin ja maastopyöräily-tapahtumiin. Aikaa kuluu myös lukemisen ja musiikin ja vaeltamisen parissa ja luottamustehtävien hoitamisessa. Elämä tarjoaa monenlaisia innostavia haasteita niin työssä kuin vapaa-aikana!

Työtehtävät ja vastuualueet:

01/10/2012 – 

Tuomiorovasti, Lapuan tuomiokirkkoseurakunta

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta

Hallinto, yleinen seurakuntatyö, Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin varapuheenjohtaja

01/09/2003 – 30/09/2012 

Kirkkoherra, Pielaveden ev.lut seurakunta

Pielaveden seurakunta

Hallinto, diakoniatyö, lähetystyö ja yleinen seurakuntatyö

01/01/1997 – 31/08/2003 

Kappalainen, Pielaveden ev.lut seurakunta

Kasvatustyö ja yleinen seurakuntatyö

01/07/1994 – 31/12/1996 

Vt kappalainen, Pielaveden ev.lut seurakunta

Kasvatustyö ja yleinen seurakuntatyö

16/03/1994 – 30/06/1994 

Vs kappalainen, Pielaveden ev.lut seurakunta

Kasvatustyö ja yleinen seurakuntatyö

Luottamustehtäviä:

 • Kuopion hiippakunnan hiippakuntavaltuusto, jäsen 1.5.2008-2012
 • Ylä-Savon ev.lut seurakuntayhtymä väliaik YKN pj 31.3.2010-31.12.2010
 • Tapiola Ylä-Savon neuvottelukunta, jäsen 2007-2010, pj 2011-2012
 • Pielaveden vanhainkotiyhdistys hallitus, jäsen -2012
 • Pielaveden Maratoonarit ry hallitus, jäsen
 • Pielavesi City Maraton kilpailunjohtaja 2001-2012
 • Pielaveden ja Keiteleen yhteinen kriisiryhmä, jäsen -2012′
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymän TYKY-projekti 2011-2012, johtoryhmä
 • Ylä-Savon seurakuntayhtymä johtoryhmä 2011-2012
 • Lapuan hiippakuntasäätiö jäsen 2012-
 • Etelä-Pohjanmaan Lähitapiola hallintoneuvoston jäsen 2012-
 • Lapuan herättäjäjuhlien järjestystoimikunnan varapuheenjohtaja 2012-2014
 • Kirkkohallituksen liikkuva seurakunta -pilottihanke johtoryhmä 2015-2017
 • Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsen 2018-2019
 • Lapuan Sanomien hallituksen jäsen 2014-, varapuheenjohtaja 2021-
 • Kirkolliskokouksen jäsen 2016- 
 • Käsikirjavaliokunnan jäsen 2016-2020
 • Tulevaisuusvaliokunnan jäsen 2020-
 • Kirkon keskusrahaston it-alueen ohjausryhmän jäsen 2019-
 • Etelä-Pohjanmaan perheasian neuvottelukeskuksen johtokunnan jäsen 2021-

Varusmiespalvelus:

 • alikersantti 1989 (Suojelu- ja sääkoulu, Tikkakoski)

Projekteja:

 • Pielaveden seurakunnan missio, visio ja strategia 2005
 • Pielaveden seurakunnan ympäristödiplomi 2010
 • Pielaveden kirkon hautausmaan kiviaidan rakentaminen 2009-2011
 • Pielaveden seurakunnan 200-v juhlavuosi 2011
 • Helsingin yliopiston teologiharjoittelijoiden harjoitteluohjaaja 1995-
 • Kotimaa-lehti hartauskirjoituksia 2019
 • Radiohartauspuhuja 2009-2010, 2021 
 • Radio- ja televisiojumalanpalveluksia
 • Vapaaehtoistyön kehittäminen, JET koulutuksen projektityö
 • Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan missio, visio ja strategia
 • Kesähaudanhoidon kehittäminen, Palvelumuotoilukoulutuksen projektityö

Koulutuksia:

 • 2020-2021 Palvelumuotoilun eritysammattitutkinto, Vamia
 • 2018 Kirjo 3, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
 • 2014 Alueellinen maanpuolustuskurssi
 • 2011-2012 JET-koulutus, YSAO Iisalmi 03/02/2011 – 31/05/2012,
 • Ylempi pastoraalitutkinto (80 op)
 • Kehittämishankkeen raportti, ympäristödiplomi Pielaveden seurakunnassa
 • Teologiasta tekoihin – kirkon perustehtävän aktualisointi (5 op)
 • Syvemmälle messuun (14 op), Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli
 • 05/11/2004 → , johtaminen seurakunnassa (Kirjo 2A, 10 ov), Mikkelin, Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnat
 • 04/04/2002 → , tietojenkäsittelyn ammattitutkinto, ,Ylä-Savon ammattioppilaitos
 • 07/06/2000 → , seurakuntatyön johtamisen tutkinto, Kuopion hiippakunta
 • 25/04/1996 → , pastoraalitutkinto, Kuopion hiippakunta
 • 25/10/1993 → , teologian maisteri. Pääaine yleinen kirkkohistoria, Helsingin yliopisto
 • 1987 → , Ylioppilastutkinto, Isonkyrön lukio